Самолет на солнечных батареях за 5 дней без остановки пролетел от Японии до Гаваи

Самолет на солнечных батареях за 5 дней без остановки пролетел от Японии до Гаваи
http://www.solarimpulse.com/leg-8-from-Nagoya-to-Hawaii